mnenja in izjave

V Klubu idrijskih študentov že več let sodelujemo z lokalnimi oblastmi in podajamo lastne predloge, mnenja in opombe na družbeno dogajanje. Klub idrijskih študentov je pomemben del civilne družbe in se često oglaša ob pomembnih družbenih vprašanjih, ko zastopa interese študentov in študentk ter ostale mladine. 

Mnenja in predlogi Kluba idrijskih študentov:

Nacionalna raven: 

Lokalna raven: