akti

V želji po čim večji transparentnosti delovanja Kluba idrijskih študentov na tej strani objavljamo ključne akte, ki določajo okvire za delovanje Kluba idrijskih študentov.

Objavljamo tudi nekaj drugih aktov študentskega organiziranja, ki določajo delovanje kluba.

Za vsa morebitna vprašanja ali dodatna pojasnila se obrnite na info@klub-kis.si 

Akti Kluba idrijskih študentov in akti študentskega organiziranja: